60% minder eiwitcorrector, 100% is het doel

Na een theoretische uitzetting over het thema ‘Eiwit in de melkproductie’, gingen de deelnemers aan de bijeenkomst ‘Les Hivernales’ door Avenir Conseil Elevage, op bezoek bij Vincent Delargillière om naar de praktijk kijken.  

Vincent Delargillière is melkveehouder sinds 2005. Maar hij begon al eerder, tijdens een stage in Nieuw-Zeeland, na te denken over de melkproductie. "Ik werd getroffen door het vermogen van Nieuw-Zeelandse veetelers om te weerstaan aan de schommelingen in de melkprijzen en hun levenskwaliteit te behouden!" 2015 was het cruciale jaar voor zijn project. Toen werd bij het met pensioen gaan van zijn vader en met akkoord van zijn broer, de akkerbouwactiviteit gescheiden van de melkproductie. Het melkveebedrijf heeft desondanks nog 105 ha waarvan 77 ha weiden. Toen was het rantsoen van de kudde gebaseerd op gras-maïs. Koeien in de productie hadden ongelimiteerd toegang tot maïssilo waarbij een corrector op basis van koolzaadschroot werd gegeven. De consumptie van koolzaadschroot verhoogde tot 1,2 ton per koe.

 

Grasland als hart van het systeem
"De kostenpost krachtvoer had de neiging om te stijgen. Ik voelde me niet op mijn gemak bij  de schommelingen in de voederprijzen: je kunt een voordeel te doen door het kopen op het juiste moment maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Dit systeem beviel mij niet en begon op me te wegen. Ik sta ook open voor de maatschappelijke eisen en de noodzaak van vernieuwing van de landbouw. Ik wil een meer autonoom systeem dat het mogelijk maakt om goed te leven van het resultaat van mijn werk."Vincent Delargillière neemt de oplossingen mee die hij leert in studiereizen en ontmoetingen met andere veehouders. Beetje bij beetje werkt hij aan zijn bedrijfsvoering waarbij het gras het hele jaar door op het menu moet staan!
 
Gedurende 3 jaar had hij de mogelijkheid om 21 hectare grond te verwerven en percelen met boeren te ruilen. Deze akkerlanden werden tot permanente weiden omgevormd. Zo heeft hij nu een areaal weiden met in totaal 52 ha grasland dat voor de koeien toegankelijk is.  
 
 
Planning en transitie!
Tegelijkertijd deden de de zuivelcrisis en de demonstraties van de melkveehouders voor een betere melkprijs Vincent nadenken over de opportuniteit van de biologische bedrijfsvoering. In september 2018 is hij gestart met de omschakeling naar de biologische bedrijfsvoering.  
Om de afhankelijkheid van eiwit voor van vee te verminderen, was de betere valorisatie van het gras de belangrijkste hefboom. Het hele systeem moet opnieuw worden herdacht om aan deze doelstelling te voldoen: het beheer van het perceel, de vee genetica, de afkalfperiode en de kalvingen...
 
 
Investeren in weiland
Er werd een opgehoogd pad van 1,2 km aangelegd met een onderlaag van mergel bedekt met een dun laagje type 0-20 voor de vastzetting. De omheiningen werden geplaatst en ongeveer 15 hectaren werden gedraineerd. Ten slotte heeft elke weide een aparte in- en uitgang en betonnen bakken met vlotters die een constant waterniveau garanderen. "Al deze maatregelen hebben ongeveer 50 000 € gekost.  Dit lijkt misschien veel, maar het is noodzakelijk om aan goed weidbeheer te doen en zo gedurende het hele seizoen een hoog kwalitatief gras  aan de koeien te kunnen geven”, geeft de melkveehouder mee.
Hivernale_Savignies_plan.png
Foto : 41 weides en 1,2 km wegel voor 52 ha weide
 

Graslandmeter als beslissingsinstrument
Vincent Delargillière past omweiden toe met een vooruitschrijdende draad. De grootte van de weides is afgesteld op ongeveer 2 dagen begrazing, afhankelijk van de grasgroei, het bodemtype (heel heterogene percelen, variërend van de natte weides met weinig draagkracht tot droge percelen), en het aantal melkkoeien in productie. "Ik gebruik de graslandmeter elke week, het is een eenvoudig instrument dat nooit liegt!" Inderdaad, het oog kan soms misleidend zijn, met een meetinstrument kan je iedere week de voorraad gras betrouwbaar inschatten. De koeien worden in de weide gelaten vanaf 15 cm (2800 kg DS gras per hectare), vanaf 20 cm wordt de weide voor het maaien gereserveerd. Het doel is dat het gras 4-5 cm is bij het verlaten van de weide. Dit lijkt kortgeknipt maar is aanvaardbaar op voorwaarde dat de rusttijden van de weides worden gerespecteerd. Op deze manier is de hergroei homogeen en wordt het gras goed gevaloriseerd.  
 
 
Een lagere productie, maar een stabiel inkomen
De Bruto Marge (variabel inkomen)  werd door Avenir Conseil Elevage berekend voor 2017-2018. Deze bedraagt € 270/1000 liter, terwijl de gemiddelde Bruto Marge van de bedrijven begeleid door Avenir Conseil Elevage €220 is.  Reeds in deze campagne had hij de kosten bijzonder goed onder de knie, in het bijzonder de kostenpost met betrekking tot de vervanging van de kudde. Afkalven op 2 jaar is hier een realiteit. Dit wordt bereikt door een goede groei waarbij de kalveren gedurende 4,5 maand melk krijgen. Vanaf 45 dagen krijgen de kalveren gedurende 45 dagen gemiddelde 8 liter melk per dag. Daarnaast krijgen de vaarzen vanaf 1 maand toegang tot het weiland met een aanvulling in de vorm van krachtvoeder (dit is het laatste krachtvoer dat nog wordt aangekocht).  
 
Ondanks alle genomen maatregelen is de melkproductie van de veestapel gedaald. Tijdens de laatste referentieperiode was de jaarlijkse productie 500 000 liter, terwijl het productierecht 600 000 liter is. "Ik ben niet op zoek om tegen elke prijs de toegelaten hoeveelheid te produceren. Mijn doel is om de kosten te verminderen en zo mijn inkomen te behouden en winst te maken op mijn levenskwaliteit. »

In volle verandering
In september 2018 startte de omschakelingsperiode van het bedrijf van Vincent Delargillière naar biologische landbouw. In 18 maanden tijd zal de kudde overschakelen van een rantsoen maïs-gras gecorrigeerd met koolzaadschroot tot een rantsoen met 100% gras. Tegelijkertijd wordt het het fokschema gewijzigd (zie grafiek 2). Om de kudde aan deze veranderingen aan te passen, heeft de melkveehouder de keuze gemaakt om Jersey genetica in het fokschema in te passen voor haar vruchtbaarheid, haar capaciteit om het gras goed te valoriseren en haar goede weerstand tegen zulk een systeem.  


Stop met melken om wat rust te nemen
Na de huidige veranderingen in het systeem van de heer Delargillière, met o.a. de groepering van kalvingen in het voorjaar, zal het voor hem binnen 2 jaar mogelijk zijn om te profiteren van een periode zonder melken en een piekperiode in de melkproductie bij de beste grasgroei.  "Een ander voordeel is de groepering van de operaties, de onthoring van de kalveren kan bijvoorbeeld in een keer worden uitgevoerd door de dierenarts, de controle van de tochtigheid is gegroepeerd, het fokken van kalveren... ». Kortom, de activiteiten worden gestuurd door de seizoenen en het fokschema. Bovendien levert deze werk- en voederorganisatie de mogelijkheid om gemakkelijker enkele noodzakelijke dagen verlof te nemen zegt de veehouder.
eiwitcorrector_schema.PNG
Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Martin Lenne (ACE)

Publicatiedatum / Date de publication 20/02/2019
TOP