Beweiden, goede technische-economische resultaten én kwaliteitsvolle verwerkte producten bij familie Ronckier

Thérèse en Jean-Bernard Ronckier hebben een melkveebedrijf in Killem, Frans-Vlaanderen. Zo’n 80 Montbéliard koeien produceren meer dan 700 ton melk, die bijna volledig verwerkt wordt.

Gras: de hoofdteelt
De melkveehouders hebben 28,5 hectare gras ingedeeld in 26 percelen, waarvan 23 beweidbaar. Het perceelplan is zo opgemaakt dat de koeien kunnen grazen volgens een rotatieschema. Elk perceel heeft zijn eigen waterbron en toegangsweg.

abreuvoir.jpg

 

Groen ruwvoeder van februari tot november
Naargelang het jaar, kan het melkvee op de eerste percelen vanaf eind februari. Dit kan bijvoorbeeld door de koeien te laten beweiden op percelen die later gemaaid worden of door de koeien bij te voederen op de weide met vers gemaaid gras. Het beweiden past Jean-Bernard toe vanaf 250-300° (in 2020: 294° op 7 maart). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de som van de T°.

Om deze voederperiode te dekken, oogst Jean-Bernard in chronologische volgorde hybride raaigras in het voorjaar, Engels raaigras, zwenkgras en kropaar voor zomergroei en groenbemesters (haver en wikke) in het najaar. De belangrijkste oogstmethode is de begrazing. Maar om de oogst te regelen volgens de groei en om de verste percelen (en plantendekking) te oogsten, doet Jean-Bernard ook aan zomerstalvoederen en laat hij balen inpakken (750-800° voor oogsten van balen). Vanaf dit jaar (2020/2021) gaat hij ook drogen in een schuur.


Wekelijkse voorziening voor het bedrijf
Elke week meet de melkveehouder de grashoogte op elk perceel met een prasmeter:

  • van 6 tot 14 cm: behouden voor beweiding
  • van 14 tot 18 cm: behouden voor zomerstalvoederen
  • >18 cm: ingepakt tot balen

De verkregen graskwaliteit blijft relatief stabiel: van 6 tot 8 kg DS/koe/dag over de gehele periode. De rest wordt aangevoerd in het rantsoen aan het voederhek.

De beweidingsduur staat gelijk aan de tijd die de koe nodig heeft om de DS opname te begrazen. De weide is geen verlenging van de stal. Acht uren beweiden voldoet om de 8kg DS op te nemen. Dit laat toe om onregelmatige opnames, alsook het bevuilen van de paddocks met teveel vlaaien te beperken.

herbomètre.jpg

Ook de bemesting is goed bedacht

De bemesting is toegepast naargelang het gewenst rendement. Bladanalyses zijn uitgevoerd om de fosfor- en kaliumabsorptie te bepalen (uit het onderzoek bleek dat de weiden een kaliumtekort hadden van 60%!!!) De bemesting gebeurt deels met kunstmest, maar ook met compost afkomstig van het bedrijf. Jean-Bernard brengt kalium aan onder de vorm van kaliumsulfaat. Op die manier is er tevens voldoende zwavel voor de plant aanwezig voor de productie van zwavelhoudende aminozuren.

De bemesting is toegepast naargelang het gewenst rendement. Bladanalyses zijn uitgevoerd om de fosfor- en kaliumabsorptie te bepalen (uit het onderzoek bleek dat de weiden een kaliumtekort hadden van 60%!!!) De bemesting gebeurt deels met kunstmest, maar ook met compost afkomstig van het bedrijf. Jean-Bernard brengt kalium aan onder de vorm van kaliumsulfaat. Op die manier is er tevens voldoende zwavel voor de plant aanwezig voor de productie van zwavelhoudende aminozuren.
 
Lactatiestadium  MelkVetgehalteEiwitgehalteUreumPrijs per eetbeurt

Sept 2018/Maart

2019

6,6 maanden28,340,134,2251€4 tot €4,20
Maart 2019/ Sept 20196,9 maanden2939,334,3283€2 tot €2,20

 
Voor meer info / Plus d’infos
Benoît Verriele (ACE)
Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 18/05/2020
TOP