Gehaltes verbeteren om melk beter te valoriseren

Een jaar geleden was het tekort aan boter groot nieuws in de algemene en gespecialiseerde pers. Het vetgehalte van de melk is de laatste jaren een belangrijke criterium geworden voor de melkprijs, en is dus belangrijk voor de rendabiliteit van het bedrijf.  Binnen het Europese Interreg-project PROTECOW zoeken kennisinstellingen naar mogelijke pistes om de voeding van het melkvee te verbeteren en zo de rentabiliteit van het bedrijf te verhogen.  

 

Een groep van 18 Belgische en Franse melkveehouders met Holsteinkoeien komen regelmatig bijeen. De leden delen hun ervaringen rond melkveevoeding en wisselen hun technische en economische resultaten uit. Uit die ontmoetingen merken we dat elke melkveehouder zijn eigen manier van werken heeft. We maakten hiervan een samenvatting en verzamelden alle positieve ervaringen. Nu wil de groep deze zoveel mogelijk toepassen om de doelstellingen van het project te behalen.

Een ambitieuze doelstelling  

Als een melkveehouder er elk jaar in slaagt om gedurende drie à vier maanden melk te produceren met 4,7 % vet en 3,7% eiwit. Dan is het een haalbare uitdaging om samen dit niveau te behalen (al is het maar gedurende een maand) met een behoud van de melkproductie en een verbetering van de voederautonomie.  

Benoît Verriele, adviseur bij onze Franse partner Avenir Conseil Elevage vat de doelstelling als volgt samen “We willen per koe 10.000 liter melk met 7% produceren met minder dan € 100 voederkosten per 1.000 l melk en minder dan 100 g krachtvoergift per liter. Dit lijkt een beetje gek, maar ik ben ervan overtuigd dat het een haalbare doelstelling is. De oplossing verschilt per melkveebedrijf. Elk bedrijf heeft zijn eigen uitgangssituatie en limieten.”

Steun bij adviseur en collega-melkveehouders  

De melkveehouders die lid zijn van Avenir Conseil Elevage willen deze uitdaging aangaan. Iedereen is ervan overtuigd dat het belangrijk is om over de nodige instrumenten te beschikken om gegevens te analyseren en te evalueren om zo toekomstige actiepunten te bepalen. Ze bevestigen het belang van een externe adviseur.  Zonder hem is het veel complexer om de nodige tijd en afstand te nemen om de doelstelling te halen. In hun getuigenissen benadrukken de melkveehouders het belang om ervaringen te delen en het openstaan voor de vergelijking van je eigen praktijken met die van andere bedrijven. Door deze steun krijgen ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan om vooruitgang te boeken.

Getuigenissen van melkveehouders

 

  1. We hebben een weg uitgestippeld om de gehaltes te verhogen zonder verlies aan melkproductie. - Annick en Gervais Deschodt
  2. We doen er alles aan om enkel ruwvoer van uitstekende kwaliteit te oogsten - Stéphanie en Sébastien Balloy
  3. We bewaken het welzijn van de koeien, die ons belonen met goede prestaties - Hélène en Olivier Secq
  4. 4,7 % vet en 3,7% eiwit: het is gelukt!  Ik ben overtuigd van het belang van een gevarieerd rantsoen. - Jean-Michel Maarten
  5. Ik heb meer aandacht besteed aan de opvolging van het jongvee. We bekijken dit met ACE 2 à 3 keer per jaar. - José Théllier

 

 

Temoignages_ACE.png


Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Benoît Verriele (ACE)

Publicatiedatum / Date de publication 27/11/2018
TOP