Hoe bespaar je tijd met een premix?

Er bestaan tal van mogelijkheden om de arbeidstijd te verminderen op een melkveebedrijf. Stéphane en Ludovic Feys, twee veehouders uit de grensoverschrijdend club PROTECOW, maken om de vijf dagen een premix om tijd te besparen. Hoe doen ze dit en waarom? In dit artikel lees je de getuigenis van Stéphane.

Wat is een premix en wat zijn de voor- en nadelen?
Een premix is een voormengeling van droge voedermiddelen, die je meerdere dagen kan bewaren in open lucht. Over het algemeen, bestaat dit voormengsel uit mineralen, een eiwitcorrector en een vezelbron zoals stro in het geval van Stéphane en Ludovic.

“Bij ons worden de melkkoeien tweemaal daags gevoederd met gevarieerde voedermiddelen. Precisie is essentieel als je het doel hebt om boven de 30 liter per koe per dag te produceren. Daarom vullen wij al een tijdje onze voedermengwagen met behulp van een voedervijzel”.

“De mengtijd is een andere belangrijke parameter voor precisie. Als de voorbereiding van een maaltijd simpel en snel is, is er minder kans op onnauwkeurigheden. Zo zijn we op het idee gekomen om een premix aan te maken. Ook financieel is het een goede keuze. Als we 10 ton per levering aankopen, krijgen we een grote hoeveelheidskorting. Ook de kostprijs van het lossen van bulkgoederen is goedkoper dan van geblazen voedermiddelen. Het nadeel van bulkgoederen is dat je het niet kan afschermen voor duiven of knaagdieren. Het voordeel is dat je het sneller kan laden en dat de voorraadbeheer eenvoudiger verloopt”.
Premix.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: om de vijf dagen wordt een premix aangemaakt  


Waar maak je de voorraad?
“De voorziene voorraadplaats in de hangar moet iets groter dan 100m² zijn, inclusief de ruimte voor laadmanoeuvres. We hebben twee laadplaatsen voor de grondstoffenmengsels, geleverd door twee verschillende bedrijven. Wanneer we de premix aanmaken, ledigen we de voedermengwagen voor de twee laadplaatsen. Met een verreiker kunnen we de premix duwen tegen een loodrechte wand om opnieuw op te laden”.
Premix2.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: de twee laadplaatsen, de premix ligt ervoor  

Wat zit er in een premix?
“Bij ons zijn de berekeningen van de hoeveelheden gemakkelijk, we kennen ze uit het hoofd. Onze voedermengwagen van 14m² kan het equivalent van 100 koeien voederen. Als we 180 koeien melken en rekening houden met jongvee en voederrest, komt dit overeen met 200 koeien of 2 volle voedermengwagens per dag. We rekenen één volle voedermengwagen per premix. Deze wordt ongeveer om de 5 dagen aangemaakt.

Momenteel bestaat de premix uit het volgende (weergegeven in bruto-waarden):
PremixStroMengsel 1Mengsel 2 Voederkrijt
Totale mengels kg 400 kg 1500 kg 2200 kg 100 kg
Bestanddelen Bestendige eiwitbronnen

Soja, koolzaad,
tarwe en/of
maïsmeel,  
mineralen, zout
en magnesiumoxide

 
De behoefte aan mengsel 1 is 1,5kg/koe/dag. Bij mengsel 2 is de behoefte variabel en wordt het gebruikt als eiwitcorrector voor het rantsoen. Deze wordt vaak gedoseerd tussen 27% en 30% eiwit.

Per gevulde voedermengwagen, verbruiken wij momenteel 420 kg premix. Per koe komt dit overeen met:  
  • 0,4 kg stro,
  • 3 kg eiwit,
  • 0,5 kg granen,
  • 0.3 kg mineralen en additieven.

melangeuse.PNG

Figuur: volgorde van toevoeging van voedermiddelen in de voedermengwagen  

 
premix3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto: premix  
 

Ga je ermee verder in de toekomst?
“Volgende lente hebben we een zelfrijdende voedermengwagen. De kans is er dat we op dezelfde manier te werk zullen gaan, ten minste als de timing en precisie overeenstemt met onze verlangens”.
Voor meer info / Plus d’infos
Lise Boulet (CRA-W)
Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 15/01/2020
TOP