Hoeveel UFL zit er in 1 VEM?

Hoe wordt rundveevoeding gedefinieerd? Melkveehouders, voorlichters, mengvoederfabrikanten, nutritionisten en onderzoekers gebruiken vaak specifieke woorden en afkortingen. De Nederlandstalige termen verschillen uiteraard met de Franse. Omdat we binnen PROTECOW frequent overleggen met de melkveesector uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk, voelden we de nood aan een verklarende woordenlijst. Onze melkvee-experts stelden een lexicon op dat een 60-tal termen gelinkt aan rundveevoeding verduidelijkt.

Verklarende woordenlijst rundveevoeding
De woordenlijst verklaart zowel de terminologie van het VEM/DVE/OEB-systeem als het UFL/PDI-systeem. Bij elke term vind je een naam, afkorting, eenheid van weergave en definitie. Via pictogrammen maken we een onderscheid tussen twee type termen. Naast de woorden die melkveehouders dagelijks gebruiken staat een pictogram met koe. Termen die eerder door onderzoeksinstellingen gebruikt worden herken je aan het pictogram met microscoop.

> Bekijk de verklarende woordenlijst

Het lexicon is gebaseerd op de “glossaire de l’alimentation protéique”. Deze Franstalige versie is geschreven door Institut de l’Elevage en andere partners die betrokken waren bij het project DY+. Dit project werd geleid door pôle agricole Ouest en gesteund door de regio Bretagne en Loire.


Nutritionele waardes van voedermiddelen
Wil je meer info over de nutritionele waarde van voedermiddelen? Voor het VEM/DVE/OEB-systeem kan dit via CVB-tabellen. In de INRA-tabellen, vind je de nutritionele waardes van voedermiddelen die in Frankrijk gebruikt worden.

Lexicon.png

Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Leen vandaele (ILVO
Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 9/06/2020
TOP