Hoeveel voerruimte is er nodig in een robotstal?

Er bestaan verschillende ideeën over de ideale voerheklengte per koe. Zo wordt vaak gesuggereerd dat er minder voerruimte nodig is op robotbedrijven. Op zich is dit een logische veronderstelling: het eetgedrag van de kudde wordt meer gespreid doorheen de dag en ‘piekt’ minder dan bij tweemaal per dag melken. Wat is de ideale eetruimte voor je koe? Lees meer in dit artikel.

Advies uit Nederland
In de brochure ‘Moderne Huisvesting Melkvee’ uit 2009 van WUR adviseert men 0,7 eetplaatsen van 65 cm breed per koe voor robotbedrijven (of 3 vreetplaatsen voor 4 koeien). De beperking van het aantal vreetplaatsen zou de hogere kosten gekoppeld aan automatisch melken enigszins kunnen compenseren.


Advies uit Canada
Nochtans hebben Canadese onderzoekers aangetoond dat extra eetruimte zich wel vertaalt naar een hogere melkproductie en langere ligtijden. De studie werd uitgevoerd op 13 Canadese melkrobotbedrijven, waar de gemiddelde eetbreedte per koe op 66 cm uitkwam. Volgens dit onderzoek levert elke 10 cm extra voerruimte 1,7 kg meer melk en 24 min meer ligtijd per koe per dag.


Vrije toegang vs. gedwongen koeverkeer
In robotsystemen met vrije toegang tot het voer zorgt een beperking van het aantal eetplaatsen voor meer onderlinge competitie tussen koeien. Ranglage koeien en vaarzen zullen hier in het bijzonder onder lijden: ze staan langer aan het voerhek te wachten en lopen hierdoor een hoger risico op klauwproblemen en kreupelheid. Bij gedwongen koeverkeer (waarbij de toegang tot het voer gecontroleerd wordt) kan het sorteergedrag van koeien dan weer een bijzonder aandachtspunt zijn. De koeien die eerst gaan eten, kunnen het voer gaan sorteren – waardoor de koeien die later aan de beurt komen mogelijks een ‘voorgeselecteerd’ rantsoen krijgen.


Elke 10 cm extra eetbreedte levert  +1,7 kg melk per koe per dag op.

(droge) koeien en hoogdrachtige vaarzen
Aangezien de gemiddelde HF koe tegenwoordig breder dan is 70 cm, zou theoretisch gezien 90% van de koeien tegelijk kunnen eten aan een standaard voerhek van 65 cm/koe. Maar in realiteit worden niet alle plaatsen optimaal benut. Daarom is een voerheklengte van minstens 70 cm per koe geen overbodige luxe, ook niet in een robotstal. Droge koeien en hoogdrachtige vaarzen vallen bovendien nog breder uit, en hebben bijgevolg nood aan 80 cm/dier.
Plaats te kort?
Indien het aantal eetplaatsen toch beperkt is in de stal, kan het nuttig zijn om vaker voer aan te schuiven. Recent onderzoek heeft immers aangetoond dat robotbedrijven die gebruik maken van automatische voeraanschuivers dagelijks gemiddeld 360 kg melk per box meer produceren (+/- 5 kg melk per koe per dag) in vergelijking met bedrijven die het voer zelf aanschuiven. Vaker voer aanschuiven is ook geassocieerd met een langere ligtijd per koe.

De ideale voerhekruimte is…
Huidig onderzoek wijst erop dat men betere productieresultaten bekomt wanneer er minstens 70 cm vreetbreedte per koe beschikbaar is. Wanneer de vreetruimte per koe toch beperkt is, kan het zinvol zijn om het voer vaker te gaan aanschuiven (al dan niet automatisch).
 

> Heb je nog vragen hierover?
> Wil je het ontwerp van je nieuwe stal laten toetsen door een externe partij?
Cow Coach helpt je graag verder. In 2019 opgericht door Kristine Piccart om melkveehouders te begeleiden en adviseren over technologie van melkrobot en koesensoren.
 
Bron: https://cowcoach.be/blog/hoeveel-voerruimte-is-nodig/
Meer informatie: Kristine Piccart (CowCoach)

Voor meer info / Plus d’infos
Kristine Piccart (Cow Coach)

Publicatiedatum / Date de publication 2/03/2020
TOP