Melkveehouders en experts wisselen kennis uit om samen vooruit te gaan

Een jaar na de lancering is de grensoverschrijdende club van achttien melkveehouders samengesteld. Zes Franse, zes Vlaamse en zes Waalse boeren delen hun ervaringen aan beide zijden van de grens. Donderdag (22 maart) vond de eerste gezamenlijke vergadering plaats in Le Bizet (Henegouwen). Die kennisuitwisseling stelt de melkveehouders in staat om vooruitgang te boeken met steun van de adviseurs uit de partnerorganisaties.  

 

 

Protecow wil melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. De projectpartners Inagro, ILVO, Avenir Conseil Elevage, CRA-W en IDELE willen de uitgaven van melkveehouders beperken en producten optimaliseren Zo hopen we de sector te wapenen tegen de prijsschommelingen in de markt.

Grensoverschrijdende club van melkveehouders
Zes Franse, zes Vlaamse en zes Waalse boeren delen hun ervaringen aan beide zijden van de grens. Tijdens clubvergaderingen komen verschillende onderwerpen aan bod die de visie van de deelnemers verruimen, gaande van het beheer van de veestapel over graslanduitbating tot technische en economische resultaten.
 
De melkveehouders kwamen eerder al samen met collega's uit hun eigen regio. Die uitwisseling levert nu al resultaat op. De melkveehouders werken nu bewuster aan de uitbating van hun grasland. Ze denken na over de grassoorten en variëteiten aan vlinderbloemigen, de oogstmethode, de bemesting en de kwaliteit van het geoogste ruwvoer. De Belgische melkveehouders leren bovendien van hun Franse collega’s hoe ze met minder krachtvoer toch hoge melkproducties kunnen halen.


Negen oplossingsfiches voor meer eiwitautonomie
Rundveevoeding vertegenwoordigt bijna zeventig procent van de werkingskosten. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit van de melkveebedrijven te optimaliseren, is de voederefficiëntie verbeteren. Daarom doen de projectpartners ook onderzoek naar het gebruik van eiwitbronnen en de mogelijkheid om los te komen van dure voederbronnen.

Negen fiches bundelen informatie over evenveel technieken om zelf voeders te voorzien. Voor onder meer najaarsgras, vlinderbloemigen, koolzaadschroot en maïsglutenvoer komen de bruikbaarheid, de implementatieregels, de technische en economische effecten, de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen en de nodige praktijktips aan bod.  
 
> Bekijk de fiches op de in de rubriek 'documenten'.


Voedermethodes in kaart brengen
Ook op vlak van voederefficiëntie kunnen melkveehouders nog heel wat van elkaar leren. Om de voederpraktijken over de grenzen heen met elkaar te kunnen vergelijken, zullen de projectpartners de rantsoenen in de regio’s inventariseren. De Franse tool “SYSTOOL WEB” van INRA maakt het mogelijk om rantsoeneringspraktijken te analyseren. De eerste stappen zijn gezet om de tool op een geharmoniseerde manier te kunnen gebruiken in de drie regio’s en gegevensverzameling mogelijk te maken. Wordt vervolgd!Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Leen Vandaele - ILVO - Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be

Publicatiedatum / Date de publication 23/03/2018
TOP