Nederlandse melkveebedrijven halen minder dan 61% eiwit van eigen land

Onderzoekers van Wageningen Economic Research leiden af dat in 2016 de helft van de Nederlandse melkveebedrijven minder dan 61% van het eiwit in het rantsoen zelf teelde. In 2025 moet minimaal 65% van het eiwit in het gevoerde rantsoen op een melkveebedrijf afkomstig zijn van grond van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving.

De Wageningse onderzoekers maakten op basis van omvang en intensiteit een opsplitsing tussen zes bedrijfstypen. Van de middelgrote extensieve melkveebedrijven voldoet ruim twee derde al aan de doelstellingen van de commissie Grondgebondenheid terwijl nog eens bijna 20% tussen de 60 en 70% van het voereiwit van eigen land haalt. Binnen de groep middelgrote intensieve melkveehouders met meer dan 3 GVE per hectare heeft 75% van de bedrijven een zelfvoorzieningsraad voor eiwit van minder dan 60%. De helft van de grote intensieve bedrijven haalt nog niet de helft van het eiwit van eigen land. Het betekent dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse melkveehouders nog flinke aanpassingen moet doen om de doelstelling voor 2025 te realiseren.

 
Voor meer info / Plus d’infos
Veeteelt.nl

Publicatiedatum / Date de publication 28/05/2018
TOP