PROTECOW te gast op SPACE 2018

Van 12 tot 14 september trokken partners en leden van de grensoverschrijdende club naar Rennes voor een bezoek aan SPACE, het Internationale Salon voor de veehouderij. Tijdens de PROTECOW-conferentie stelden we onder ruime belangstelling onze eerste resultaten voor.  Tijdens een bezoek aan de beurs legden we contacten met talrijke leveranciers, afnemers, dienstverleners en collega-onderzoekers en -voorlichters uit de melkveesector. Op de terugweg bezochten we “La Blanche Maison”. Daar kregen we een toelichting van de proefresultaten rond graslandbeheer, weideloop, jongvee opfok en het dagelijks beheer van de veestapel.

Projectresultaten delen
SPACE is met 1.750 exposanten, 700 dieren en 114.000 bezoekers de tweede grootste beurs voor de veehouderij ter wereld.  PROTECOW kreeg een forum om de eerste resultaten te delen.

We lichtten de negen oplossingsfiches toe die melkveehouders kunnen gebruiken voor een betere eiwitvoorziening van melkkoeien en voor een betere eiwitautonomie van hun melkveebedrijf. Momenteel bestuderen we simulaties van de technische en economische impact bij het verminderen van geïmporteerd sojaschroot.  

Nadien kwamen enkele technisch-economische benaderingen van het rantsoen aan bod: het belang van een kwalitatieve graskuil voor goede gehaltes in de melk, het belang van een kwalitatief ruwvoer tot aan het voederhek en de impact van de rantsoenen op de broeikasemissies.
Uit elke regio getuigde een melkveehouder over het belang van de grensoverschrijdende uitwisseling van bedrijfskengetallen om tot beter resultaten te komen.  Uit de vraagstelling bleek dat PROTECOW een actueel thema behandelt. De aanwezige pers was vragende partij om zowel partners als melkveehouders te interviewen.  
 
Voorafgaand aan de conferentie hadden de melkveehouders de gelegenheid om de beurs te bezoeken, of om de stad Rennes te ontdekken. Sommigen hadden zich goed voorbereid en bezochten specifieke standen van leveranciers of onderzoekers. De rest kreeg een boeiende rondleiding in Rennes.  

Ontspannende, maar educatieve afsluiter
Onze reis werd op vrijdag afgesloten met een bezoek aan het onderzoeksbedrijf “La Blanche Maison”. We kregen er van Lucie Morin een uitvoerige uiteenzetting van de proefresultaten rond graslandbeheer, weideloop, jongvee opfok en het dagelijks beheer van de veestapel. De dynamiek in de groep toonden nogmaals aan dat iedereen bereid is om ervaringen te delen en van anderen te leren.  

PROTECOW is niet alleen innovatief en verrijkend, het is ook vooral een menselijk project waarbij partners niet enkel constructief onderling samenwerken maar ook samen met de melkveehouders en andere actoren uit de melkveehouderij stappen zetten ten voordele van alle melkveehouders.
 
Collage_SPACE.PNG

 
Voor meer info / Plus d’infos
Mahieu Johan -E: johan.mahieu@inagro.be

Publicatiedatum / Date de publication 2/10/2018
TOP