Ruwvoeders die minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden

In een vorig artikel las je dat droogteperiodes een impact hebben op maïs en gras. Om je beter te wapen in tijden van klimaatverandering, kan je experimenteren met alternatieve ruwvoeders. Er zijn talrijke mogelijkheden! Een aanpassing van de droogtechniek bij het hooien, tijdelijk grasland met vlinderbloemigen, onrijp oogsten van mengteelten van granen en eiwitrijke gewassen, vanggewassen in de herfst, sorghum…. Idèle onderzocht de kwaliteit van deze ruwvoeders: wat is hun opname in het melkveerantsoen en wat is de invloed op de prestaties van de melkkoeien? Lees zeker verder.

Drie ruwvoedertypes uitgelicht


1. Mengteelt

Mengteelt wordt al bij verschillende melkveebedrijven toegepast. Maar er rijzen nog vaak vragen over de samenstelling en het ideale oogststadium. Deze twee parameters moeten aangepast zijn aan je productiedoel. Primeert hoeveelheid of kwaliteit? De strategie zal hiervan afhangen.

Voor mengteelten die gebruikt worden voor kwaliteit, toont onderzoek aan dat het rendement eerder stijgt naar een maximum van 4 ton DS/ha als je streeft naar een eiwitgehalte van 17%. Bij zo’n mengeling is het belangrijk te oogsten bij het stadium van schieten of beginnende aarvorming voor de graangewassen (die 50% van de mengteelt vertegenwoordigen) en bij het begin van de bloei bij de eiwitrijke gewassen.

Mengteelt kan bij melkvee ook gebruikt worden als vezelbron in plaats van stro. Dit zorgt ervoor dat er minder corrector nodig is. En dit zonder de melkproductie te schaden, tenzij de mengeling meer dan 50% van de ruwvoeders vertegenwoordigt.

Mengteelten zijn dus een goede aanvulling van ruwvoeders als ze 25 tot 30% van de totaal verbruikte ruwvoeders vertegenwoordigen. Als de kwaliteit lager is, kan het beter gebruikt worden voor dieren met lagere behoeftes, zoals vaarzen, weliswaar met een aangepast bijvoeder.


2. Luzerne

Luzerne wordt steeds interessanter in het kader van de klimaatverandering. Het gewas is minder gevoelig voor droogte en er kunnen meer snedes gemaaid worden dan bij klassiek weidegras (bij goede bodemcondities). Bovendien kan je met luzerne eiwitcorrector besparen in het melkveerantsoen. Wat de prestaties betreft, zien we dat als je luzerne vochtig bewaart zoals in kuil of voordroog, dat de dagelijkse melkproductie en de vet- en eiwitgehalten stabiel blijven.

3. Sorghum
Sorghum kan in sommige streken als alternatief gebruikt worden voor maïs:

  • Omdat de goed verteerbare vezels benut worden als energie (vergelijkbaar met weidegras).
  • En door zijn betere weerstand bij waterschaarste.

Het BMR-type sorghum is getest in melkveerantsoenen (onderzoek van 2008 en 2011).  Als 50% van de ruwvoeders uit sorghum bestaat, zien we geen veranderingen in de melkproductie, eerder een stijging van het vetgehalte. Als sorghum 100% van de ruwvoeders vervangt, stellen we een daling van de melkproductie en een lagere opname vast.

 

Meer informatie over deze drie teelten


>Lees ook het artikel: De impact van droogte op ruwvoeders?
Voor meer info / Plus d’infos
Lise Boulet (CRA-W)
Benoît Rouillé (Idèle)
Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 11/03/2020
TOP