Soja vervangen door bedrijfs- en streekgebonden eiwtibronnen

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. Binnen het project PROTECOW wordt gezocht naar oplossingen om het gebruik van sojaschroot te verminderen zonder negatieve gevolgen voor de productie of het rendement van een melkveebedrijf. De projectpartners onderzochten enkele pistes. Voor elke techniek worden de voor- en nadelen gebundeld in vijf handige simulatiefiches.  

 

Wat is het doel?
Er werden vijf simulaties uitgevoerd om de impact van sojavervangers in het rantsoen van melkkoeien te meten. De simulaties tonen aan dat sojaschroot in sommige gevallen bijna volledig vervangen kan worden, zonder negatieve gevolgen voor de economische resultaten. Integendeel, de rentabiliteit van de bedrijven is soms verbeterd dankzij het gebruik van de voorgestelde alternatieven.  

Welke fiches zijn beschikbaar?
Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk heeft een grote diversiteit aan melkveebedrijven. Om elk bedrijf in het grensgebied aan te spreken, zijn de simulaties gebaseerd op drie type bedrijven:  
 1. Bedrijf met een hoge veebezetting en te weinig oppervlakte voor ruwvoerteelten: 100 melkkoeien, 35 ha
  > vervanging van sojaschroot door koolzaadschroot
 2. Bedrijf met een rantsoen hoofdzakelijk op basis van maïskuil : 100 koeien, 100 ha, 13,9 kg DS maïskuil/koe/dag
  > implementatie van 10 ha voorteelt gebaseerd op Italiaans raaigras
 3. Bedrijf met een rantsoen op basis van maïs en gras, inclusief grasland : 100 koeien, 100 ha, 8,9 kg DS-maïskuil/melkkoe /dag). Dit type is het meest vertegenwoordigd in het grensgebied, er werden drie simulaties uitgevoerd :
  > verbetering van de kwaliteit van gras dat werd ingekuild
  > gebruik van bedrijfseigen getoaste veldbonen
  > omschakeling naar biologische landbouw zonder veel in te boeten op productieniveauSchema_simulatiefichesNL.PNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat staat er op de simulatiefiches ?
Er werden zes fiches opgemaakt. Een fiche per simulatie met de resultaten en een fiche die toelichting geeft bij de gebruikte (berekenings)methode.  
De fiches zijn als volgt opgebouwd:  
 • uitleg over het doel van de simulatie
 • vergelijking van de technische en economische resultaten
 • aandachtspunten bij het voorgestelde alternatief voor sojaschroot
 • opsomming van de veranderingen in het rotatie en voeding van de melkkoeien
 • korte toelichting bij de méthodologie (meer details op de fiche met algemene methodologie)
 • prijs hypotheses
 • samenvatting van wat je moet onthouden van de simulatie

>> De fiches zijn beschikbaar in de rubriek ‘documenten'.
 
 
Voor meer info / Plus d’infos
Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Simon Fourdin (Idele)
Lise Boulet (CRA-W)
Banoît Verriele (ACE)
Leen Vandaele (ILVO)


Publicatiedatum / Date de publication 26/02/2019
TOP