Soja vervangen in het melkveerantsoen - alternatief 3

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. De melkvee-experts van PROTECOW vonden vijf oplossingen die sojaschroot kunnen vervangen. De alternatieven hebben betrekking op het beschikbare ruwvoeder of op het type krachtvoeder. De komende weken stellen we de oplossingen voor via animatievideo's en technische fiches. De kwaliteit van het ingekuild gras verbeteren is een derde alternatief.

Kwaliteit van ingekuild gras verbeteren
 
Elk melkveebedrijf tracht de geproduceerde ruwvoeders zo goed mogelijk te valoriseren. Als het melkvee het ruwvoeder goed opneemt, kan ze dit omzetten in melk. Bij ingekuild gras als ruwvoeder zal de maaidatum de energie- en eiwitwaarde bepalen. Het is dus belangrijk om op het ideale moment te oogsten.
 
De PROTECOW-melkvee-experts testten een betere voederwaardering op een bedrijf dat zowel maïs als gras inkuilt. Het ingekuilde gras had een gemiddeld ruw eiwitgehalte van 14%. Door de maaidatum te vervroegen zien we in deze simulatie een verhoging van 14 naar 15,7% ruw eiwit. Hierdoor kon een aanzienlijke hoeveelheid eiwitcorrector verlaagd worden, met als resultaat dat de voederkosten dalen en de netto-marge stijgt met 7%.
 
 
Video1.PNG
 
 
 
 
 

 
 
> Bekijk de video op het YouTube-kanaal van PROTECOW.
 
> Bekijk de technische fiche (N°3) op www.interreg-protecow.eu/documenten-documents.

Voor elk type melkveebedrijf een oplossing
PROTECOW vergelijkt de technische en economische cijfers van Vlaamse, Waalse en Noord-Franse melkveehouders. In die regio’s is er een grote diversiteit aan melkveebedrijven. Om elk bedrijf in het grensgebied aan te spreken, zijn de simulaties gebaseerd op drie bedrijfstypes via praktijktesten en berekeningen. Hierbij een overzicht van andere oplossingen. Ontdek welke het best bij jouw bedrijf past.
 
Type melkveebedrijfOplossing
Bedrijf met weinig oppervlakte voor ruwvoerteelten en een hoge krachtvoederkost als gevolg.

N°1: koolzaadschroot gebruiken in plaats van sojaschroot

Bedrijf met een rantsoen hoofdzakelijk op basis van maïskuil.

N°2: tussenteelten met Italiaans raaigras zaaien om het aandeel gras in het teeltplan te verhogen  

Bedrijf met een rantsoen op basis van maïs en gras, inclusief grasland.N°3: de kwaliteit van het ingekuilde gras verbeteren.
 
 
> Volgende week brengen we een tweede oplossing voor een melkveebedrijf met een rantsoen op basis van maïs en gras, inclusief grasland.
 
Banner_videos_PROTECOW_email_NL_750px.jpg


Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Leen Vandaele (ILVO) Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 27/04/2020
TOP