Uniek partnerschap voor advies in melkvee

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie. Rundveevoeding vertegenwoordigt bijna 70 procent van de werkingskosten, en is dus de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken. Met Europese fondsen in het programma INTERREG V verenigen vijf organisaties, gespecialiseerd in technisch en economisch advies of in onderzoek en ontwikkeling, zich in een grensoverschrijdend Frans-Belgisch project. Het PROTECOW-project wil de melkveehouders in het grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren.    

   

Sterk team van experts in melkvee  

Voor de uitwerking van het project zijn vijf partners uit Frankrijk en België samengebracht. Elk heeft zijn eigen specialisatie in technisch en economisch advies of in onderzoek en ontwikkeling in de melkveehouderij. Dat zorgt voor een uniek team met diepgaande expertise in melkvee.  


 

Beloftevol programma  

Het PROTECOW-project ging van start op 1 januari 2017 en zal over een periode van vier jaar lopen. Het omvat drie soorten acties:  

 

  • de samenstelling van een grensoverschrijdende club van melkveehouders die kennis en ervaring over de grenzen heen uitwisselen. Dankzij de verspreiding van de verworven kennis kunnen alle veehouders uit de drie grensgebieden de kennis benutten.
  • de rechtstreekse overdracht van resultaten van onderzoek naar de bedrijven: nieuwe resultaten over het gebruik van stikstofhoudende voedermiddelen (eiwitcorrectie) zullen rechtstreeks toegepast worden op melkveebedrijven binnen het project.
  • gezamenlijke bezoeken van de adviseurs uit de drie regio’s op dezelfde melkveebedrijven: om de link tussen de veehouders en het onderzoek te maken én om diagnose en advies te vergelijken (middelen en inhoud).

 

protecownieuws1.jpg

De partners van dit project zijn
:

 

 

 

 

  • ACE (Avenir Conseil Élevage, FR): adviesbureau voor melkveehouderij en vleesveebedrijven. ACE begeleidt landbouwers in de Franse departementen l’Aisne, le Nord, l’Oise en la Somme omtrent technische en economische sturing van hun veestapel, op basis van de individuele melkcontrole van de melkkoeien.
  • Inagro (BE): centrum voor toegepast onderzoek en voorlichting in de land- en tuinbouw. Inagro implementeert innovatieve technieken ten dienste van de landbouw. De voorbije jaren nam het proefcentrum deel aan projecten rond het gebruik van bestendig sojaschroot en bijproducten uit de bio-ethanolproductie, graslanduitbating en de technisch-economische optimalisatie van melkveebedrijven.
  • ILVO (BE): ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. De onderzoeksgroep veehouderij werkt aan de efficiëntie van de rundveevoeding met respect voor het milieu en heeft uitgebreide ervaring in de inschatting van de voederwaarde en de uitvoering van zoötechnische proeven.
  • IDELE (Institut de l’Élevage, FR): instelling voor onderzoek en ontwikkeling in de herbivore sector. IDELE werkt op genetica, uitbatingstechnieken, milieu, diergezondheid, dierenwelzijn, kwaliteit van de producten, de economie van de sector en de bedrijven, uitbatingssystemen, het beroep van veehouder, informatiesystemen en internationale samenwerking.
  • CRA-W (centre de Recherches Agronomiques de Wallonie, BE): publieke organisatie met interesse in de duurzaamheid van melkveebedrijven, met focus op precisievoeding. Het heeft als doel de voederkosten per liter melk te minimaliseren, de uitstoot in het milieu (stikstof, methaan) te beperken en de voederwaarde van de melk te optimaliseren.

Het samenbrengen van de verschillende competenties van de partners, het aanvullen van hun werkmethodes en het directe contact met de praktijkbedrijven maakt dit project enig in zijn soort. Het programma zit alvast vol perspectieven!

Contactpersonen:    

Vlaanderen : Eddy Decaesteker, Inagro (eddy.decaesteker@inagro.be ) en Leen Vandaele, ILVO (Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be )    

Wallonië : Lise Boulet , CRA-W ( l.boulet@cra.wallonie.be )  

Frankrijk : Benoît Rouillé, IDELE (Benoit.Rouille@idele.fr ) en Benoît Verriele, ACE (b.verriele@a-cel.fr )  

Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker (Inagro)
Leen Vandaele (ILVO)
Lise Boulet (CRA-W)
Benoît Rouillé (IDELE) en Benoît Verriele (ACE)

Publicatiedatum / Date de publication 18/12/2017
TOP