Verschillen en gelijkenissen tussen Vlaamse en Franse rantsoenen

Om het efficiënt gebruik van eiwitbronnen in de melkveehouderij goed te kunnen beoordelen, startten we in 2018 een inventarisatie van de voederpraktijken. Avenir Conseil Elevage verzamelde gegevens van 1007 Franse rantsoenen, Inagro 601 Vlaamse. We analyseerden onder andere het voederschema, het gemiddelde rantsoen en het niveau voor autonomie voor massa, energie en eiwitten.  

Vlaams versus Frans rantsoen
Franse en Vlaamse rantsoen hebben een andere 'gras-maïs-verhouding': meer gras in Vlaanderen en meer maïskuil Frankrijk. Een jaarlijks Vlaams rantsoen bevat voor ¼ kuilgas. De andere voedergewassen zijn meer aanwezig in Frankrijk, daar is er een hoger verbruik van bietenperspulp bijvoorbeeld. Het aandeel grasland is in beide landen gemiddeld laag. En Vlaamse rantsoenen bevatten meer krachtvoeder: 26% tegenover 19% in Frankrijk. Met dit hoger krachtvoerverbruik wil men een hoog productieniveau te garanderen.

Gemiddeld Frans rantsoen volgens de cijfers van ACE

rantsoen_ACE.PNG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemiddeld Vlaamse rantsoen volgens de cijfers van Inagro
rantsoen_Inagro.PNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamiek van de rantsoenen
Ook de dynamiek van de rantsoenen is in de loop van het jaar anders. We zien een aanzienlijk groter aandeel gras uit beweiding in Frankrijk, hoewel dit maximaal slechts 20% van de opgenomen droge stof uitmaakt. Anderzijds gebruiken Franse melkveehouders het hele ganse jaar kuilgras van goede kwaliteit (gemiddeld 15 tot 30%). Het aandeel krachtvoeder is stabiel op 20% in Frankrijk en 25% in Vlaanderen.
 
rantsoen_ACE2.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rantsoen_Inagro2.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede melkproductie
De melkproductie met deze rantsoenen is goed en ligt zelfs iets hoger dan de nationale gemiddelden van de twee landen. De melkveebedrijven in de grensregio zijn dus zeer productief. De geproduceerde hoeveelheid melk is identiek, maar het vetgehalte is nog steeds lager in Frankrijk. In het kader van PROTECOW zullen we dit werkpunt samen met de Franse melkveehouders op technisch gebied verder bespreken en onderzoeken.
 
ACEInagro
Aantal rantsoenen1007601
Rauwe melk (kg/koe/dag)28,728,5
Vetgehalte (%)3,924,16
Eitwitgehalte (%)3,213,29
Opname (kg DS/koe/dag)23,421,8

Autonomieniveau
De niveaus van autonomie voor droge stof zijn gemiddeld lager voor het totale rantsoen dan de referenties voor de Franse en Belgische melkveehouderij. Hoewel de voederautonomie goed is, verklaren de grote hoeveelheden krachtvoer deze lage autonomie. Een aanzienlijk deel van de verkochte gewassen spelen een belangrijke rol spelen in de economische prestaties van melkveebedrijven.
 
RuwvoederKrachtvoederTotaal rantsoen
Autonomie - massa - Frankrijk (%DS)87%4%71%
Autonomie - massa - België (%DS)88%0%66%
 

Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Benoît Rouille (Idele)

Publicatiedatum / Date de publication 3/12/2019
TOP