Videoles 2: Hoe kan ik mijn voederautonomie verbeteren?

Voederautonomie is een algemene term die op drie verschillende niveau’s benaderd kan worden: massa, energie en eiwit. Om autonoom te worden, kan je als melkveehouder vooral focussen op je ruwvoederproductie. Bij krachtvoeders kan het kiezen voor lokale bijproducten zoals koolzaadschroot een optie zijn. Welke impact heeft het verhogen van de autonomie op je technische en economische resultaten? Het antwoord volgt in deze videoles.

Voederautonomie kan een economisch voordeel opleveren want het maakt je minder afhankelijk van leveranciers en wisselende marktprijzen. Daarnaast zorgt lokale productie voor duurzamere grondstoffen. In deze videoles licht Maryline Lamérand, onderzoeker bij ILVO, toe wat de impact van regionale autonomie op jouw bedrijf kan zijn aan de hand van een praktijkproef.
 
Videoles2-NL_PROTECOW_play.PNG

Volgende week brengen we een videoles over voederefficiëntie.
 
 
 
 
Voor meer info / Plus d’infos
Maryline Lamérand (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 23/11/2020
TOP