Vlaamse kennis en ervaringen uitwisselen

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen melkveehouders over de grenzen heen is een belangrijke pijler binnen het PROTECOW-project. Dit gaat altijd vlotter aan de hand van concrete praktijksituaties. Daarom gingen we met een dertigtal melkveehouders uit Noord-Frankrijk en Wallonië op bezoek bij het Instituut voor landbouw- visserij- en voedingsonderzoek voor een kennismaking met het actuele melkvee-onderzoek en bij een melkveehouder in de buurt om te leren van zijn graslandbeheer.

In de moderne onderzoeksstal van het ILVO kregen de deelnemers een uitgebreide rondleiding en werden actuele onderzoeksresultaten besproken. Alle ingaande en uitgaande stromen worden geanalyseerd: voeder, water, melk, bloed, en zelfs de concentratie van verschillende gassen in de lucht!

Technisch melkveeonderzoek
Er werd aandachtig geluisterd naar de resultaten van recent onderzoek rond de methaanuitstoot bij melkvee. De melkveehouders leerden dat er heel wat additieven en rantsoenen getest worden in zowel de respiratiekamers als met de Greenfeed. Sommige resulteren in reducties tussen 15 en 20% en zijn wel veelbelovend. Ook het onderzoek naar het monitoren van melkkoeien met diverse sensoren trok de aandacht. De ontwikkeling van een inductief laadsysteem voor sensoren ingebouwd in een krachtvoerautomaat lijkt dan ook zeer toepasbaar in de praktijk. Lege batterijen vormen immers een zwak punt bij de integratie van moderne technologie in het melkveemanagement.

Onderzoek naar de rendabiliteit
Er werd ook uitgebreid ingegaan op de productiecijfers van de melkveestapel. Het is immers belangrijk ook de technische cijfers en de rendabiliteit niet uit het oog te verliezen. De 125 melkkoeien in de onderzoeksstal produceren gemiddeld bijna 10.000 kg melk per jaar. Met een vetgehalte van 4,25 % en een eiwitgehalte van 3,52 % zijn dit behoorlijke goede resultaten.

Silo’s goed afsluiten
Na de middag trok de geïnteresseerde groep naar Ignace en Sandra Van Nieuwenburgh in Lochristi. Bij het bezoek aan de silo’s was er vooral interesse voor de laag draf, die Ignace zowel op de maïskuil als de graskuil legt. De extra druk bevordert een goede afsluiting van de silo. Daarnaast deelde Ignace zijn ervaring met het gebruik van opengeknipte big bags die toelaten de kuil af te sluiten met spanriemen.

Winter- en zomerrantsoen
Ook in de zomer blijft er gras aanwezig in het rantsoen, dit komt dan van een kleinere kuil die einde voorraad is tegen dat de maïs moet ingekuild worden. Ignace sprak enthousiast over zijn aanpak tijdens het weideseizoen en illustreerde met een kalender hoe hij het dit jaar heeft aangepakt. Er wordt regelmatig geroteerd over de beschikbare hectares (34,5 ha grasland, waarvan 30 ha rondom het bedrijf): grazen door productief melkvee wordt afgewisseld met maaien, bemesten en begrazing door jongvee afhankelijk van de grasgroei en het weer. De melkveehouder houdt vast aan maaien, voordrogen en wikkelen in pakken in plaats van bloten van de weides om ze terug proper te krijgen. Bloten smeert de mest open, terwijl bij maaien en keren de mest beter gefragmenteerd wordt over de weides.  Zowel melkkoeien als drachtig jongvee worden beweid en dit vanaf half april als het weer het toelaat. Momenteel kwamen de dieren niet buiten omwille van de aanhoudende droogte.  

_INA3529.JPG
_INA3539.JPG

Meer info
Leen Vandaele - Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be
Matthieu Frijlink - Matthieu.Frijlink@ilvo.vlaanderen.be
Eddy Decaesteker - eddy.decaesteker@inagro.be

Voor meer info / Plus d’infos
Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Leen Vandaele en Matthieu Frijlink (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 6/07/2018
TOP