Waalse, Vlaamse en Noord-Franse melkveeboeren vergelijken hun voedergewoontes

Onze Belgische melkveehouders leren van Noord-Franse collega’s dat je kan besparen op aangekocht krachtvoeder door zelf een mengcombinatie van granen met erwten of bonen te produceren. En dat je op deze mengteelten minder kunstmest moet strooien. De club van 18 melkveehouders heeft al heel wat tips uitgewisseld. In dit artikel lees je hun eerste ervaringen.  

 

Focus op zowel het ecologische als economische aspect

PROTECOW wil meer bedrijfseigen of streekgebonden eiwitbronnen in melkveerantsoenen in plaats van geïmporteerd sojaschroot. Het zijn de eiwitten in het voeder die het duurst zijn. Dus hoe eiwitefficiënter een rantsoen, hoe goedkoper de liter geproduceerde melk.  

Daarnaast zoeken we maatregelen om de stikstofbenutting door het dier te verbeteren. Hoe meer stikstof de koe in melk omzet, hoe minder er nog verloren gaat naar haar urine. Minder overtollige stikstof in de stal en op het veld is beter voor het milieu, door de lagere emissie van ammoniak.  

We zoeken in de eerste plaats naar oplossingen in bestaande bedrijfspraktijken. Door melkveehouders en gespecialiseerde voorlichters uit drie regio’s in contact te brengen en hun voederrantsoen in de praktijk te gaan noteren, evalueren en vergelijken, kunnen we tot direct bruikbare inzichten komen.


Negen voederstrategieën

Tot nu toe hebben we negen voederstrategieën bepaald om de eiwitautonomie te verhogen. Bij elke strategie vertellen we of er wordt ingegrepen op vlak van stikstofefficiëntie in het algemeen of eerder op de eiwitautonomie, of het gaat om een ruwvoeder of een krachtvoedermaatregel en of de autonomie speelt op bedrijfsniveau dan wel op regioniveau. Ook de randvoorwaarden en info over de impact op de melkproductie en/of op melksamenstelling zijn uitgeschreven.


Opvallendste resultaten

Eigen teelt van vlinderbloemingen (soja, klaver, luzerne, erwt, boon…) wordt in alle regio’s al in zekere mate toegepast, maar de grote positieve impact ervan op het rendement en op de duurzaamheidsscore is bij Vlaamse boeren nog zo gekend.  Rode klaver bijvoorbeeld heeft een positief effect op de ruwvoederopname in combinatie met andere ruwvoeders. Luzerne biedt naast de eiwitaanbreng ook structuur in het rantsoen en is vooral interessant omwille van de betere resistentie tegen periodes van droogte. Een praktisch weetje: let er op bij het oogsten van luzernehooi dat je niet te veel schudt, en vermijd zo dat de eiwitrijke bladeren verloren gaan.

De combinatieteelt granen-met- een–ondergroei-van-erwten of -bonen blijft in Vlaanderen relatief zeldzaam. Toch blijkt in Frankrijk dat je, zeker bij vroeg oogsten en inkuilen, kunt beschikken over een ruwvoeder met een interessant eiwitgehalte. Op het veld kunnen de granen profiteren van de stikstofopslag door de vlinderbloemigen, waardoor minder bemesting noodzakelijk is. In Frankrijk wordt dit ruwvoeder gemakkelijk ingemengd in het rantsoen van productieve melkkoeien tot zelfs aan een gehalte van 15 tot 30 %. Daarnaast is het ook een interessant ruwvoeder voor jongvee op het bedrijf.  

Vlamingen hebben expertise bij vroegtijdig maaien van grasland. Op die manier verhoog je zowel het energie- en eiwitgehalte van de eerste snedes.  Door het lagere ruw celstofgehalte van dergelijke kuilen zien we ook een positieve impact op de voederopname en de melkproductie. Per maaibeurt haal je wat minder binnen, maar je neemt méér snedes op een gans seizoen.    

Franse boeren worden meer en meer geadviseerd om te streven naar een lager gehalte aan onbestendig eiwit in de rantsoenen.  Ze vragen zich af op welke manier er minder eiwit kan verstrekt worden bij de hoge melkureumgehaltes in hun tank. Minder en efficiënter eiwit voederen leidt in sommige scenario’s tot een besparing van 1.9€ per 100 liter melk. We kunnen besluiten dat excellent ruwvoeder, slimme teeltkeuzes en extra monitoring via vet-, eiwit- en melkureumgehalte via MCC of melkcontrole lonen, ook in de portemonnee.  


Experimenteren en kennis verspreiden

Op 28 juni komt een groep van 25 Franse en 25 Waalse melkveehouders op bezoek naar Vlaanderen bij ILVO en bij één van de Vlaamse betrokken melkveehouders. Hier worden praktijkervaringen uitgewisseld om de eigen gewoontes te evalueren en eventueel te verbeteren. Het komende jaar worden de rantsoengegevens van de 18 deelnemende bedrijven (6 in elke regio) nog verder geanalyseerd en geëvalueerd. De meest succesvolle rantsoenen op vlak van stikstofefficiëntie laten we dan toepassen op een melkveebedrijf in een andere regio. En alle ervaringen samen zullen verder ter beschikking gesteld worden aan de melkveehouders in de drie betrokken regio’s.

>>Lees het volledige artikel

Bron: www.vilt.be  

Voor meer info / Plus d’infos
Eddy Decaesteker -E: eddy.decaesteker@inagro.be

Publicatiedatum / Date de publication 20/04/2018
TOP