Weinig verband tussen melkureumgehalte en economisch jaarresultaat

Om het rantsoenadvies te verfijnen maakte het Nederlandse 'DLV Advies' een data-analyse met focus op het melkureumgehalte tussen verschillende koeien op verschillende bedrijven. Uit deze analyse blijkt dat er nauwelijks verband is tussen het melkureumgehalte en het economisch jaarresultaat van een koe.  

 

De Nederlandse melkveehouderij moet tegen 2030 aan strengere Europese milieueisen moet voldoen. Er worden verschillende stappen gepland om aan deze opgestelde eisen te voldoen. De maatregelen moeten geurhinder tegengaan, de hoeveelheid fijnstof beperken en de uitstoot van ammoniak verminderen. Een mogelijke optie die kan bijdragen tot de realisatie van een gemiddelde melkureumproductie van 19 milligram per 100 gram melk is het gericht fokken op een laag ureumgehalte in de melk.

Data-analyse bij 515 koeien
Gegevens van zeventien Gelderse melkveebedrijven met 515 koeien werden geanalyseerd. De data-analyse werd uitgevoerd om te kijken of een laag ureumgehalte ook invloed heeft op de melkproductie. Om de melkproductie, vetproductie en eiwitproductie in verhouding te brengen, keek men naar het economisch jaarresultaat. Bij de 515 koeien was er een spreiding in het economisch jaarresultaat van 1056 tot 2867. De spreiding in het melkureumgehalte lag tussen de 34 en 14 milligram per 100 gram melk.

 
 
Grootschaliger onderzoek nodig
Conclusie van het onderzoek is dat er nauwelijks verband is tussen het melkureumgehalte en het economisch jaarresultaat van een koe. Wel daalt de het economisch jaarresultaat lichtjes wanneer het melkureumgehalte stijgt. Voor een algemene conclusie zou een grotere groep kiezen onderzocht moeten worden.

 
 
 
 
 
Voor meer info / Plus d’infos
Inagro

Publicatiedatum / Date de publication 14/05/2018
TOP