Verspreiding van de projectresultaten via discussiegroepen

De resultaten van de grensoverschrijdende club werden in discussiegroepen aan beide zijden van de grens gedeeld. De melkveehouders in deze discussiegroepen kregen de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de resultaten van de grensoverschrijdende club. Zelf hebben ze ook nieuwe ideeën naar voren gebracht. Op die manier worden de resultaten van de grensoverschrijdende club en de adviezen van de voorlichters mee ondersteund door de sector.

Daartoe werden in Vlaanderen en Wallonië twee discussiegroepen opgericht, waarbij gemiddeld tien melkveehouders minstens één keer per jaar bijeenkwamen. In Frankrijk waren er twee soorten discussiegroepen:

  1. Groepen met een economische invalshoek waarbij de brutomarges van de deelnemers met elkaar en met de gemiddelden van de club van 18 "PROTECOW" melkveehouders vergeleken werden. De oorzaken van het minder presteren en mogelijke oplossingen werden uitgewisseld waarbij gebruik gemaakt werd van de oplossingsfiches.
  2. Groepen met een meer technische invalshoek met aandacht voor het behoud van de geproduceerde melk/koe, de vet- en eiwitgehaltes in de melk, de voederkosten en het gebruik van krachtvoer. De besproken onderwerpen waren: oplossingen om de hoge melkproducties/koe in de drie regio's te behouden door de gehaltes van melk te verhogen zoals in België, met behoud van lage voederkosten zoals in Frankrijk.


Bijeenkomsten met melkveehouders
Uitwisselingen tussen de melkveehouders van de grensoverschrijdende club en de discussiegroepen met onderzoekers en voorlichters hebben geleid tot vele andere bijeenkomsten met melkveehouders. De projectpartners organiseerden deze bijeenkomst met technich-economische thema's. De besproken onderwerpen waren bijvoorbeeld het graslandbeheer, de gehaltes in de melk (vet en eiwit), de besparing op krachtvoer en voederkosten, eiwitautonomie en stikstofefficiëntie...


Video’s, fiches en artikels
De partners onderhielden goede contacten met de journalisten van de landbouwpers. Dit heeft geleid tot meerdere artikelen in de landbouwpers en 2 tv-reportages.  

De projectpartners hebben de resultaten van hun uitwisselingen samengevat in 9 oplossingsfiches, 5 simulatiefiches en 2 duurzaamheidsfiches. Er werden 5 korte video's (motion design film) en een infografiek gemaakt om deze fiches te valoriseren en te promoten,.  De partners publiceerden verschillende artikelen per maand op de website van het project. Het project werd afgesloten met 4 thematische videolessen en een webinar met meer dan 120 deelnemers. Al deze video's, fiches en artikelen zijn beschikbaar op de website van het project: www.interreg-protecow.eu .  


Veel dank aan de melkveehouders van de grensoverschrijdende club en discussiegroepen. Zonder hun inzet was het niet mogelijk om zoveel relevante informatie in de sector uit te wisselen.  

Voor meer info / Plus d’infos
Johan Mahieu

Publicatiedatum / Date de publication 19/12/2020
TOP