HET PROTECOW-PROJECT WIL DE MELKVEEHOUDERS IN HET GRENSGEBIED HELPEN OM HUN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN TE VERBETEREN.

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie.

Wat PROTECOW voor u kan betekenen

LE PROJET PROTECOW VISE À AIDER LES PRODUCTEURS LAITIERS DANS LA ZONE FRONTALIÈRE À AMÉLIORER LEURS RÉSULTATS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES.

La rentabilité des fermes laitières est plus que jamais la préoccupation du secteur dans un contexte de prix du lait volatil. L'une des pistes possibles pour soutenir la rentabilité est d'améliorer l'efficacité alimentaire.

Ce que PROTECOW peut vous apporter?

Actua / Actualités

10 000 kg de lait/VL et des taux élevés, c'est possible

Se remotiver et avancer grâce à l’expérience des autres! C’est l’objectif du groupe d’échange de PROTECOW. Ensemble, ils ont entamé une réflexion sur l’optimisation de l’alimentation des vaches laitières. La revue français ‘Eleveur Laitier’ a publié un article sur les experiences du club transfrontalier.

Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Benoît Verriele (ACE)

Ruwvoer 2018: laat de maïskuil geen valkuil worden

De aanhoudende droogte van afgelopen zomer heeft de ruwvoerproductie op veel melkveebedrijven getekend. Een tekort aan ingekuild gras of maïs en een ondermaatse kwaliteit van de maïskuil maakt het uittekenen van een gebalanceerd rantsoen moeilijk. De analyseresultaten van maïskuilen lopen sterk uiteen en roepen vragen op over de bruikbaarheid in de praktijk. Toch blijven ze een onmisbaar instrument om het rantsoen uit te rekenen. Een goede opvolging en terugkoppeling met resultaten uit de stal zal meer dan ooit noodzakelijk zijn.

Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Johan De Boever (ILVO)
Matthieu Frijlink (ILVO)

Gehaltes verbeteren om melk beter te valoriseren

Een jaar geleden was het tekort aan boter groot nieuws in de algemene en gespecialiseerde pers. Het vetgehalte van de melk is de laatste jaren een belangrijke criterium geworden voor de melkprijs, en is dus belangrijk voor de rendabiliteit van het bedrijf.  Binnen het Europese Interreg-project PROTECOW zoeken kennisinstellingen naar mogelijke pistes om de voeding van het melkvee te verbeteren en zo de rentabiliteit van het bedrijf te verhogen.  

 
Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Benoît Verriele (ACE)

Nog meer nieuwsberichten lezen? / Lire plus d'articles?

Naar alle nieuwsberichten / à tous les articles

 Agenda

TOP